Giới thiệu

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi, đội ngũ phát triển trang web PDFSach.com là một đội ngũ chuyên cung cấp tài liệu, giáo trình sách dành cho các bạn sinh viên các độc giả không có điều kiện mua sách giấy có thể đọc qua cuốn sách để có tri thức, tất cả tài liệu chia sẻ với tiêu chí giúp ích cho mọi người trong việc phát triển bản thân và học tập và phi thương mại

Chúng tôi cung cấp các đầu sách chủ yếu là scan, những sách đã cũ nhưng nội dung kiến thức vẫn còn có ích cho mọi người trong việc nghiên cứu và học tập. vì thế trang web này phát triển với tiêu chí đó và sẽ mãi đi theo con đường đã định đó

Tất cả sách điều tải xuống miễn phí và mọi người có thể đóng góp cho trang web nhầm mục đích xây dựng thư viện ngày càng phong phú hơn

Tiêu chí hoạt động

Tất cả mọi người muốn tham gia để tài sách điều phải đăng nhập bằng tài khoản google để được tải tài liệu, sách, giáo trình và mọi người bình đẳng như nhau, không giới hạn bất kỳ tính năng nào, không có VIP, không có ưu tiên

Dữ liệu sách từ đâu? và được lưu trữ ở đâu?

Dữ liệu sách được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet, chúng tôi không sáng tạo gì thêm, chúng tôi chỉ tổ chức lại dữ liệu sách có sẵn sao cho dễ tìm kiếm và dễ dàng tra cứu nhất

Hầu hết các sách sẽ được lưu trữ bên thứ ba do chúng tôi upload hoặc một người khác upload và chia sẻ bao gồm google drive, mediafire, dropbox, ondriver.... hoặc những dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí mà chúng tôi có thể upload được với tiêu chí, dễ dàng download không gây phiền hà cho người sử dụng!